European United Credit Bureau

Rychlá, relevantní a vždy obnovena. EUCB je navržena za účelem ekvivalentní výměny informací pro úvěrové podniky s cilem snížit výskyt podvodů a zvýšit přesnost posouzení rizik a solventnosti.

Lithuania

Pravděpodobnost nalezení Unikátní osobní informace Účastníci
~70% ~100000 zákazníci 8 věřitelé

Příklad EUCB

Vyzkoušejte demoverzi, abyste zjistili, jaké informace může sdělit EUCB.

Údaje, které EUCB poskytuje, jsou aktualizovány při každém požadavku, takže vždy dostanete nejdůležitější aktuální údaje. Principem fungování EUCB je rovnocenná výměna. Informace, které obdržite od účastníků EUCB, je informace, které poskytnete Vy. Pomocí tohoto nástroje budete mít možnost zkontrolovat struktury a typy údajů.

  • Rodné číslo:
Datové pole Kreditní systém #1 Kreditní systém #2 Shrnutí
Datum registrace
Registrační status
Činnost na profilu
Poslední čerpaná půjčka
Poslední prodloužení
Zamítnutých žádostí o půjčku
Poslední zamítnutá půjčka
Počet čerpaných půjček
Počet prodloužení
Počet žádostí
Celková částka čerpaných půjček
Počet opožděně splacených půjček
Součet opožděně splacených půjček
Splatnost poslední půjčky, datum prodloužení
Současný počet půjček v prodlení
Současný součet půjček v prodlení
Počet zpožděných dnů za současného úvěru
Aktuální počet půjček v současné době
Termín splatnosti
Současný součet dluhů
Průměrná měsíční splátka
Splacení splátkového kalendáře
Plánovaný termín splátkového kalendáře
Poslední číslo půjčky v prodlení
Nejvíce prodleno
Počet prodaných půjček
Datum poslední prodané půjčky
Odepsané částky
Poslední datum odepsané půjčky
Jméno, příjmení
E-mail
Mobilní telefon
IP adresa poslední návštěvy
Poslední návštěva
Datum poslední platby

Jak funguje EUCB?

Schéma níže zobrazuje jak funguje EUCB a seznam polí pro výměnu
Název pole Popis
customer_id id klienta v databazi
created datum a čas registrace klienta
status stav registrace: potvrzeno/nepotvrzeno (1/0)
enabled Stav profilu klienta: zapnuto/vypnuto (1/0)
last_created datum a čas poslední vyplacené půjčky
last_created_ext datum a čas posledního prodloužení
rejected Počet zamítnutých žádostí o úvěr
last_rejected datum poslední zamítnuté žádosti
credits_count Celkový počet úvěrů
credits_ext_count Celkový počet prodloužení
credit_orders_count aktivní žádosti o půjčku, čekající na schválení
credits_sum celková částka všech půjček (včetně prodloužení)
expired_count Celkový počet splacených půjček a půjček po splatnosti (včetně prodloužení)
expired_sum výše splatky pro úhradu půjček po splatnosti (včetně prodloužení)
last_paid datum posledí platby, čimž byla půjčka splacena
curr_expired_count počet půjček po splatnosti v současné době
curr_expired_sum výše půjček po splatnosti v současné době
curr_max_delay maximální počet dnů po splatnosti aktivní půjčky
curr_count počet aktivních půjček v současné době
current_debt Současný dluh (včetně: výše půjčky, cena půjčky, dodatečné poplatky, úroky a penále)
max_expire nejbližší datum splatnosti půjčky
avg_month_sum Průměrná výše měsíční splátky se vypočítá podle AVG (výše půjčky + cena půjčky)/termín *30) pro všechny půjčky kromě prodloužení
current_s_debt dluh dle splátkového kalendáře ( není vidět celkový dluh, jen formou měsíčních splátek)
max_s_expire nejbližší splátka dle splátkového kalendáře (datum)
last_delay počet dnů prodlení poslední půjčky ( aktivní a zaplacené )
max_delay maximální počet dnů prodlení
sold_loans počet prodaných půjček
sold_last_created datum poslední prodané půjčky
writeoff_sum odepsána částka
last_created_writeoff datum poslední odepsané půjčky (nebo prodloužení )
realname jméno a příjmení ( Státní symboly by měly být ve formátu unicode\uXXXX )
e-mail E-mailova adresa klienta
mob_phone Telefonní číslo
ip IP adresa posledního přihlášení (v případě, že klient nebyl nikdy přihlášen - ip adresa při registraci)
last_visit datum a čas posledního připojení /pokusu o připojení
last_payment_date Datum poslední platby, bez ohledu na to, zda klient půjčku splatí celou nebo ne (slouží ke zobrazení poslední pozitivní aktivity klienta)

O NÁS

UAB “EUROPE INFO GROUP” uzavřená akciová společnost a EUCB

UAB “EUROPE INFO GROUP” databáze s názvem EUCB (European Union Credit Bureau), správce osobních údajů č. P5602. Jedná se o databázi pohledávek a finančních závazku. EUCB byla založena a úspěšně funguje již od roku 2009. Byla založena za účelem automatizaci a optimalizaci úvěrového obchodu. To je extrémně důležitý informační systém pro úspěšný rozvoj úvěrových obchodů.

V současné době EUCB působí v pěti zemích Evropské unie: CZCB, PLCB, LTCB, LVCB, SKCB. Všechny úvěrové instituce jedné země jsou sloučeny do jediného informačního systému. To umožňuje všem účastníkům vidět údaje, závazky a solventnost z 35 datových polí.

Máte-li jakékoli další dotazy nebo pochybnosti ohledně EUCB, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktního formuláře,e-mailem nebo telefonicky:

+44 1279 937057
[email protected]

PARTNEŘI

Pro vaše větší pohodlí jsme plně integrování do CreditOnline a Volsor



EUCB ÚČASTNÍCI

Aktivní účastníci v České republice



Fast Credit s.r.o.
Czech Darus s.r.o
JK Financial s.r.o.
CZ Mini Credit s.r.o.
Net Invest Group s. r. o.
Pronto Credit s.r.o.
EM Investment s.r.o.
Kontex Trade International s.r.o.
AN EURO Group s.r.o.
Orange finance s.r.o.
VIA SMS s.r.o
CreditPortal, a.s.
Friendly Finance s.r.o.